Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

500 200 468
Rachunek powierniczy – sprawdź, co powinieneś o nim wiedzieć

Rachunek powierniczy – sprawdź, co powinieneś o nim wiedzieć

Rachunek powierniczy – sprawdź, co powinieneś o nim wiedzieć

Kluczowym aspektem każdej inwestycji jest jej bezpieczeństwo. Rachunek powierniczy to instrument, który zabezpiecza interesy kupującego. Dzięki niemu masz pewność, że Twoje środki finansowe trafią do dewelopera dopiero w momencie, gdy wywiąże się on ze zobowiązań zawartych w umowie.

Co to jest rachunek powierniczy?

Rachunek powierniczy to konto bankowe założone przez dewelopera, na które kupujący wpłaca środki finansowe przeznaczone na zakup nieruchomości. Z takim rachunkiem spotkasz się w sytuacji, gdy chcesz zakupić dom, który nie został jeszcze wybudowany. Za pośrednictwem rachunku powierniczego będziesz dokonywał rozliczeń z deweloperem. Wpłacane przez Ciebie pieniądze nie trafią bezpośrednio do firmy realizującej inwestycję, lecz zostaną zdeponowane w banku.

Szczególną cechą rachunku powierniczego jest fakt, że wypłata zgromadzonych środków finansowych może nastąpić dopiero w momencie, gdy spełnione zostaną zapisy umowy zawartej z deweloperem. To Twoje zabezpieczenie przed utratą kapitału na wypadek, gdyby inwestycja nie została ukończona.

Jakie są rodzaje rachunków powierniczych?

Obowiązek założenia rachunku powierniczego nakłada na deweloperów Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego. Zgodnie z jej zapisami każdy deweloper jest zobowiązany do tego, aby udostępnić kupującemu jeden z dwóch rodzajów rachunków powierniczych – otwarty lub zamknięty. Czym się one różnią?

Rachunek powierniczy otwarty

Rachunek powierniczy otwarty i zamknięty różnią się mechanizmem regulującym wypłatę kapitału. W przypadku rachunku powierniczego otwartego wypłata ta następuje w minimum czterech transzach. Deweloper otrzymuje dostęp do pieniędzy w momencie, gdy zakończy konkretny etap prac budowlanych.

Ustawa deweloperska określa w art. 13., na jaki cel mogą zostać przeznaczone środki finansowe zgromadzone na otwartym rachunku powierniczym. Deweloper ma obowiązek wykorzystać wypłacone pieniądze wyłącznie na finansowanie lub refinansowanie inwestycji budowlanej, dla której został założony konkretny rachunek.

Bank, w którym został założony otwarty rachunek powierniczy, ma prawo do skontrolowania, czy środki finansowe są wydatkowane w sposób zgodny z przepisami. Dzięki temu masz pewność, że Twoje pieniądze nie zostaną przeznaczone np. na finansowanie innego projektu, realizowanego równolegle.

Rachunek powierniczy zamknięty

W przypadku rachunku powierniczego zamkniętego deweloper nie ma dostępu do zgromadzonego kapitału w trakcie trwania inwestycji. Może wypłacić pieniądze dopiero po jej zakończeniu, czyli wtedy, gdy podpisze z Tobą umowę o przeniesienie praw własności.

Rachunek powierniczy zamknięty, choć z pozoru wydaje się korzystniejszy dla kupującego, w praktyce może podnosić koszt inwestycji. Deweloper wówczas może chcieć pozyskać środki na całą realizację z innych źródeł.

Rachunek powierniczy – zabezpieczenie Twoich interesów

Zasady dotyczące wypłaty pieniędzy z rachunku powierniczego określa umowa, którą deweloper zawiera z bankiem. Jeśli rozliczenia będą prowadzone za pośrednictwem rachunku powierniczego otwartego, to w kontrakcie muszą zostać umieszczone ustalenia dotyczące kolejnych etapów realizacji inwestycji, po których ukończeniu deweloper będzie miał prawo do pobrania pieniędzy z rachunku.

Zarówno przy rachunku powierniczym otwartym, jak i zamkniętym, organem nadzorującym wypłatę środków finansowych jest bank. Gwarantuje to, że wpłacone przez Ciebie pieniądze są bezpieczne i zostaną przekazane deweloperowi dopiero wówczas, gdy wywiąże się on z zawartej umowy.

Dodatkowe gwarancje dla rachunków powierniczych

Rachunki powiernicze mogą posiadać dodatkowe zabezpieczenie w postaci gwarancji – bankowej lub ubezpieczeniowej. W takim przypadku, gdy deweloper ogłosi upadłość, otrzymasz zwrot wszystkich pieniędzy, które wpłaciłeś na rachunek.

Jeśli rozliczenia z deweloperem prowadzisz za pośrednictwem rachunku powierniczego otwartego bez zabezpieczenia, to w przypadku upadłości dewelopera zostaną zwrócone tylko te środki finansowe, które nie zostały wypłacone.

Informacje dotyczące rachunku powierniczego muszą zostać przedstawione w prospekcie. Z tego dokumentu dowiesz się m.in. w którym banku został założony taki rachunek oraz czy będzie to rachunek powierniczy otwarty, czy zamknięty.

Jesteś zainteresowany zakupem domu? Chcesz mieć pewność, że Twoje środki finansowe będą odpowiednio zabezpieczone do czasu realizacji kolejnych etapów inwestycji? Sprawdź projekty aktualnie realizowane przez spółkę Prodim – Świerkowe Bielany oraz Nowe Karwiany.

Zapisz się do newslettera

Dostawaj najświeższe informacje prosto na maila

Skontaktuj się z nami

Lub odwiedź nas osobiście

dane adresowe

Prodim Sp z o.o. ul. Lipowa 6/14 52-200 Wysoka