Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

500 200 468

Ustawa o ochronie praw lokatorów – sprawdź, dlaczego warto ją znać

Jesteś właścicielem nieruchomości i wynajmujesz mieszkanie najemcom? Zastanawiasz się, na jakich zasadach możesz podwyższyć czynsz i kiedy wypowiedzenie umowy najmu będzie zgodne z prawem? Sprawdź, dlaczego warto znać zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów, które warto znać

Jak głosi maksyma wywodząca się z prawa rzymskiego: ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Jako właściciel wynajmujący mieszkanie najemcy musisz wywiązywać się z ciążących na Tobie obowiązków. Jeżeli ich nie dopełnisz, czekają Cię określone konsekwencje. Nie pomogą tłumaczenia, że nie zapoznałeś się z obowiązującymi aktami normatywnymi.

Jeżeli np. podwyższysz czynsz za używanie lokalu z dnia na dzień, podwyżka ta będzie niezgodna z prawem – jesteś zobligowany do zachowania wskazanego w ustawie minimalnego terminu wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu. Pamiętaj też, że jeżeli w umowie najmu znajdą się postanowienia niezgodne z regulacjami prawnymi, wówczas nie będzie ona wiążąca – dla żadnej ze stron.

Nie jest to jedyny powód, dla którego warto znać zapisy m.in. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W dokumencie tym zawarto nie tylko Twoje obowiązki, lecz także i prawa, jak również obowiązki i prawa najemcy. Znajdziesz tam ponadto szereg regulacji dotyczących m.in. podwyższania czynszu, wypowiadania umowy czy najmu okazjonalnego.

Planujesz kupić nieruchomość pod wynajem? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze dewelopera.

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Regulacje ustawowe dotyczące podwyżek czynszu i innych opłat

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego określa także zasady, na jakich mogą być dokonywane podwyżki czynszu i innych opłat za używanie lokalu.

„Art. 8a. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia”.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Minimalny termin wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu lub innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące. Ustawodawca daje jednak możliwość, aby strony w umowie najmu zapisały dłuższy termin. Pamiętaj też, że wspomniane wypowiedzenie musi zostać dokonane na piśmie – w przeciwnym razie będzie nieważne.

Kiedy i na jakich warunkach możesz wypowiedzieć lokatorowi umowę najmu? Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów

W ustawie o ochronie praw lokatorów określono sytuacje, w których wynajmujący ma prawo wypowiedzieć najemcy umowę najmu. Pierwsza kwestia, o której powinieneś pamiętać, związana jest z formą wypowiedzenia. Pod rygorem nieważności musi ono zostać dokonane na piśmie – konieczne jest także zawarcie w nim przyczyny wypowiedzenia.

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów właściciel może wypowiedzieć umowę nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, np. gdy:

  • lokator wykorzystuje (pomimo otrzymania pisemnego upomnienia) lokal w sposób sprzeczny z umową;
  • opóźnienie w zapłacie czynszu wynosi przynajmniej trzy miesiące;
  • najemca bez zgody właściciela wynajął lokal innej osobie.

Wynajem nieruchomości to sposób na uzyskanie dodatkowego dochodu. Decydując się na wynajęcie mieszkania, należy jednak mieć na uwadze ryzyko, związane np. z tym, że najemca nie będzie płacił czynszu. W przypadku tradycyjnej umowy najmu, gdy mimo jej wypowiedzenia najemca nadal nie będzie chciał opuścić zajmowanego lokalu, aby dokonać przymusowej eksmisji, konieczny będzie wyrok sądu.

Czy jako właściciel mieszkania możesz zabezpieczyć się przed taką sytuacją? Rozwiązaniem zabezpieczającym interesy wynajmującego jest najem okazjonalny.

Szukasz nieruchomości położonej w atrakcyjnej okolicy? Przeczytaj artykuł: Domy w zabudowie szeregowej – poznaj ofertę od dewelopera z Wrocławia.

Najem okazjonalny – co to takiego i o czym musisz pamiętać?

Regulacje dotyczące najmu okazjonalnego lokalu zostały zawarte w rozdziale 2a Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego może zostać zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości (pod warunkiem że jest on osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali) a najemcą. Maksymalny czas, na jaki można zawrzeć taką umowę to 10 lat.

Jest to korzystniejsze rozwiązanie dla wynajmującego, ponieważ umożliwia łatwiejszą eksmisję najemcy – nie jest do tego potrzebny wyrok sądu. W przypadku umowy najmu okazjonalnego najemca składa oświadczenie (w formie aktu notarialnego) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Planujesz inwestycyjny zakup nieruchomości? Sprawdź domy w zabudowie szeregowej dostępne w sprzedaży – poznaj nasze najnowsze inwestycje na osiedlu Świerkowe Bielany i osiedlu Nowe Karwiany.

Zapisz się do newslettera

Dostawaj najświeższe informacje prosto na maila

Skontaktuj się z nami

Lub odwiedź nas osobiście

dane adresowe

Prodim Sp z o.o. ul. Lipowa 6/14 52-200 Wysoka